ABC blokfluit / klokkenspel

De blokfluit is een bekend instrument. In deze reeks lessen wordt ingegaan op de basisbeginselen van muziek maken. De blokfluit staat hierbij centraal. Er wordt een beroep gedaan op het geheugen en maatgevoel. Door middel van samenspel leren de leerlingen stap voor stap de blokfluit te bespelen.

Duur: 8 tot 10 lessen

Kerndoelen: 54, 55, 56

Bijzonderheden: Het zelfvertrouwen, motorische- en sociale ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd.

Tarief:  vanaf € 725

Leerlijn: Vaardigheden en techniek