Inspiratiebijeenkomst Twents Zilver met Gerben Westerhof

Geannuleerd i.v.m. coronavirus!

Gerben Westerhof, hoogleraar Narratieve Psychologie aan de Universiteit Twente, is een man op missie: er moet meer aandacht zijn voor verhalen. Verhalen dragen bij  aan welzijn en zingeving, kwaliteit van leven, de menselijke maat in de samenleving. Verhalen oproepen, er naar luisteren en er gevolg aan geven is zo belangrijk! In deze  inspiratiebijeenkomst maak je mee wat het vertellen met je kan doen. Je ontdekt wie je bent en wil zijn, hoe je wilt leven, wat je nog graag wil doen, wie bij je hoort. In deze interactieve presentatie ga je ook zelf aan de slag. Gerben geeft je inzichten, voorbeelden en toepassingen van het werken met verhalen in de brede maatschappelijke context en Twents Zilver in het bijzonder.