ANBI status

Kaliber Kunstenschool is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet Kaliber Kunstenschool voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van een instelling met een culturele ANBI hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Bekijk hier de voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen en de voordelen hiervan.

 

Belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

Wat kun jij voor ons betekenen?

Wil je weten wat jij als bedrijf of particuliere donateur voor Kaliber Kunstenschool kunt betekenen? Neem dan eens een kijkje op de pagina Bedrijven of de pagina Een creatiever Twente. Er zijn diverse projecten, evenementen en diensten waar je ons mee kunt sponsoren. Wist je bijvoorbeeld dat wij ruimtes verhuren en diverse workshops of teamuitjes organiseren? Dit doen wij op onze inspirerende locatie Studio15 (voorheen NAXT) in Almelo. Hier beschikken wij over diverse ruimtes die geschikt zijn voor vergaderingen, een bedrijfsfeest of creatieve workshops.

 

Gegevens

Naam van de instelling: Stichting Kaliber Kunstenschool

Fiscaal nummer: 0028.28.029

Contactgegevens: Willem Wilminkplein 1 7511 PG  Enschede 088 48 68 700  info@kaliberkunstenschool.nl

Doelstelling: Lees hier onze missie

Bestuurssamenstelling: Bestuurder: A. Schoonewille en de Raad van Toezicht

Beloningsbeleid: Bezoldiging van de bestuurder is vastgesteld conform de beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie van de Kunstconnectie. De bezoldiging van alle leden van de Raad van Toezicht tezamen is € 10.700,-. Het personeel wordt beloond volgens CAO-Kunsteducatie en CAR-UWO.

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording: Bekijk het jaarverslag