Boerderijkunst

Al spelend komen er verhalen van de boerderij langs. Wat gebeurt er allemaal op de boerderij en wat voor eten komt er van de boerderij? Draagt een boer altijd klompen? En bestaat de milka koe echt? Er komen verschillende aspecten aanbod en tenslotte gaan de leerlingen beeldend aan de slag met papier en materiaal van de boerderij… komt daar nu een pluk hooi voorbij?

Duur: 45 minuten

Kerndoelen: 56

Bijzonderheden: luisteren, oriënteren en onderzoeken, in relatie tot de omgeving, samenwerken en creëren

Tarief: € 237,50

Leerlijn: Allemaal een wereldburger