De wereld in een kunstwerk

Met de methodiek Art Based Learning van Jeroen Lutters als basis gaan de leerlingen naar kunst kijken. Langzamerhand ontstaat er een eigen verhaal. Met dit persoonlijke verhaal gaan de leerlingen vervolgens aan de slag in de vorm van collage technieken. De leerlingen leren kennis en fantasie aan elkaar te verbinden , wat zie je, wat weet je, wat denk je wat voel je. Door te kijken naar kunst, kijken ze als het ware naar zichzelf en de wereld.

Lesduur: 120 minuten

Kerndoelen: 54, 55, 56

Bijzonderheden: beleven van kunst, kritisch denken, artistieke expressie, denkstrategieën, creëren

Tarief: € 175

Leerlijn: Allemaal een wereldburger