DJ says: just in the groove

Een DJ van Radio Future wil graag een nieuw radioprogramma maken. Dit wordt een hele uitdaging. De leerlingen gaan aan de slag met het maken van een rap op een moderne beat. Zij nemen deel aan het nieuwe radioprogramma: ‘Just in the groove!’ De leerlingen zijn zowel de deelnemers als de jury. Ze presenteren aan elkaar, beoordelen elkaar en passen feedback toe in hun werk. Kortom, een workshop met een creatieve uitdaging.

Duur: 60 minuten

Kerndoelen: 9, 54, 55, 56

Bijzonderheden: deze workshop sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek.
Vakoverstijgende mogelijkheid: creatief schrijven.

Tarief: € 100

Leerlijn: Dit ben ik