Alle informatie over de Examens 2021

Bij Kaliber Kunstenschool werken alleen docenten die een officiële opleiding aan een conservatorium hebben afgerond. Zo blijft de kwaliteit van onze muzieklessen hoog. Om het niveau van onze leerlingen te toetsen, organiseren we jaarlijks examens.

Maatregelen i.v.m. corona:

Praktijkexamens 2020:

De praktijkexamens worden in juni 2021 afgenomen. Je kunt je daar opnieuw voor aanmelden. Informatie hierover wordt per mail verstuurd.

Theorielessen 2021:

De theorielessen starten vanaf 16 januari. Inschrijving is gesloten!

Voor bovenstaande data geldt: mits het niet in strijd is met de dan geldende overheidsmaatregelen rond Corona.


Examens 2021

Er zijn 4 examens:

  • Het A-examen in het 3e lesjaar
  • Het B-examen in het 5e lesjaar
  • Het C-examen in het 7e lesjaar
  • Het D-examen in het 9e lesjaar

De examens bestaan uit een praktijkgedeelte (dus spelen of zingen) en een theoretisch gedeelte. De docent kan je hier alles over vertellen.

Wij adviseren voor deelname aan het A-examen een leeftijdsniveau van minimaal groep 7 van de basisschool. Voor het B-theorie examen is het advies vanaf het 1e jaar voortgezet onderwijs.