Alle informatie over de Examens 2020

Bij Kaliber Kunstenschool werken alleen docenten die een officiële opleiding aan een conservatorium hebben afgerond. Zo blijft de kwaliteit van onze muzieklessen hoog. Om het niveau van onze leerlingen te toetsen, organiseren we jaarlijks examens.

Maatregelen i.v.m. corona:

Theorie-examens:
Voor de leerlingen die aangemeld waren voor de theorie-examens op 14 maart jl. wordt de mogelijkheid geboden aan het theorie-examen deel te nemen op zaterdag 3 oktober 2020.

Jij staat hier automatisch voor aangemeld. Wil je niet deelnemen aan dit theorie-examen?  Dan word je vriendelijk verzocht je voor 15 juni a.s. af te melden voor het theorie-examen via a.oosterveen@kaliberkunstenschool.nl

Praktijkexamens:

De praktijkexamens worden in het voorjaar van 2021 afgenomen. Jij kunt je daar opnieuw voor aanmelden. Informatie hierover wordt t.z.t. per mail verstuurd.

Bij wijze van uitzondering is het mogelijk om in bijzondere gevallen in overleg met de docent een eerdere praktijkexamendatum aan te vragen. De docent gaat dan bekijken of het mogelijk is om nog een examen te plannen.

Voor bovenstaande data geldt: mits het niet in strijd is met de dan geldende overheidsmaatregelen rond Corona.


Er zijn 4 examens:

  • Het A-examen in het 3e lesjaar
  • Het B-examen in het 5e lesjaar
  • Het C-examen in het 7e lesjaar
  • Het D-examen in het 9e lesjaar

De examens bestaan uit een praktijkgedeelte (dus spelen of zingen) en een theoretisch gedeelte. De docent kan je hier alles over vertellen.

Wij adviseren voor deelname aan het A-examen een leeftijdsniveau van minimaal groep 7 van de basisschool. Voor het B-theorie examen is het advies vanaf het 1e jaar voortgezet onderwijs.

Heb je theorie-examen gedaan? Dan kun je (vanaf 14 maart 2020, 13:00 uur) hier de antwoorden bekijken.