Jeugdfonds Sport & Cultuur Almelo

Jeugdfonds Sport & Cultuur in Almelo / Enschede (voorheen Jeugdcultuurfonds)

Wij vinden dat ieder kind moet kunnen deelnemen aan cultuur en daarom is het Jeugdfonds Sport & Cultuur actief in de gemeente Almelo en Enschede. Dit fonds heeft als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om deel te nemen aan cultuur. De bijdrage van maximaal €450 per kind per jaar is bedoeld voor bijvoorbeeld het betalen van dans- of muzieklessen of de huur van een muziekinstrument.

 

Voor wie is het fonds bestemd?

Het fonds is bestemd voor kinderen van 4 t/m 18 jaar uit gezinnen die leven van een inkomen van maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum. Een volledig overzicht van de spelregels in Almelo en Enschede staan op: www.jeugdfondssportencultuur.nl/overijssel 

 

Als ouder kun je zelf geen aanvraag indienen

Een aanvraag kan alleen ingediend worden door een intermediair. Dit is een persoon die op professionele wijze bij uw kind betrokken is. Denk hierbij aan de leraar/IB-er op school, een maatschappelijk werker, welzijn, buurtsportcoach/ combinatiefunctionaris, de GGD of bureau Jeugdzorg. Meld je daarom bij een intermediair en verzoek deze om een aanvraag in te dienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Kun je er geen vinden? Neem dan contact op met de coördinator.