Jij als grote meester!

Wat is kunst? Wat is een Grote Meester? Wat doet een Grote Meester? Ken jij een Grote Meester? En welke dan? Is een meester of juf op school ook een Grote Meester en waarin dan?
In deze lessenreeks bestaande uit 3 beeldende workshops gaan de leerlingen aan de slag met het thema Grote Meesters. Ze onderzoeken verschillende Grote Meesters en creëren een eigen meesterwerk!
Op deze manier leren ze spelenderwijs de verschillende Grote Meesters kennen en ook waar ze zelf goed in zijn.

Duur: 3 lessen van 45 minuten

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: vakoverstijgend, onderzoeken, observeren en reflecteren, geschiedenis, burgerschap, cultuur

Tarief: € 387,50

Leerlijn: Iedereen een kunstenaar