Jij en de stad

Het werken aan een inclusieve samenleving en identiteitsontwikkeling vraagt aandacht. Mensen kunnen om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving, bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, (etnische) herkomst, seksuele oriëntatie, of genderidentiteit. Maar ook door armoede of laaggeletterdheid. Door middel van kunst- en cultuureducatie gaan leerlingen aan de slag met burgerschap, inclusie & diversiteit, de samenleving, oriëntatie op jezelf en de wereld en zingeving.

Leerlingen gaan aan de slag met diverse workshops waar ze zelf voor kiezen. Het resultaat van de workshops zal uiteindelijk leiden tot een productie/voorstelling/ tentoonstelling. Aan elk hoofdthema zullen rolmodellen worden gekoppeld die in gesprek gaan met de leerlingen als start van het project. We ontwikkelen in samenspraak met leerlingen, school en andere partners.

Duur: nader te bepalen

Kerndoelen: 36, 43, 47, 48

Bijzonderheden: Dit project is een samenwerking tussen de culturele instellingen van het Muziekkwartier Enschede

Tarief: Op aanvraag

Thema: Mode in de stad, Architectuur in de stad, Geloven in de stad