Kennismaken met muziekinstrumenten

Hoe lang is een trompet? Hoe krijg je geluid uit een hobo? Hoeveel snaren heeft een viool? Waarvoor is het gat in de gitaar? De leerlingen gaan samen met een vakleerkracht instrumenten verkennen door er naar te luisteren, over te leren, naar te kijken en uiteindelijk: ook zelf vast te houden en te proberen! Het project wordt afgesloten met een groepsles op de instrumenten en een presentatie van het geleerde voor publiek. Welke instrumenten aangeboden worden, wordt in overleg bepaald. Het is ook mogelijk hierin samen te werken met bijvoorbeeld een muziekvereniging.

Duur: afhankelijk van de gekozen variant

Kerndoelen: 54

Bijzonderheden: Bij Kennismaken met instrumenten worden de leerlingen enthousiast gemaakt voor het bespelen van een muziekinstrument uit een orkest. Leerlingen komen op basis van 3 kennismakingslessen door een vakleerkracht in de klas in aanraking met muziekinstrumenten. Aanvullend zijn er digitale (les)sen binnen het curriculum voor de groepsleerkracht. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij of zij deze lessen zelf aanbiedt in de klas. Uiteindelijk wordt de module afgesloten met een Play in en concert i.s.m. muziekvereniging.

Bij een tweede variant van Kennismaken met instrumenten is er naast de kennismakingslessen en digitale lessen ook een carrousel, georganiseerd door Kaliber, waarin door leerlingen alle 4 instrumenten worden geprobeerd.

Een derde en laatste mogelijkheid is dat de leerlingen hierbij ook 3 proeflessen in een leerorkest krijgen.

In alle genoemde varianten van Kennismaken met instrumenten ondersteunt Kaliber bij het leggen van de verbinding tussen de school en muziekvereniging en begeleidt Kaliber de school en muziekvereniging naar het concert en verzorgt al dan niet in samenwerking met school en muziekvereniging, de presentatie van de uitvoering.

Tarief: € 670 (variant 1) € 870 (variant 2) € 1570 (variant 3)

Leerlijn: Allemaal een wereldburger