Kortingen

Kortings- en financieringsregelingen schooljaar 2022 – 2023

Onze missie luidt dat wij groei, plezier, trots en verbinding brengen door mensen te stimuleren in hun creatieve ontwikkeling en daarmee onze samenleving een beetje mooier maken. We vinden dan ook dat cultuuronderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. Er zijn diverse kortings- en financieringsmogelijkheden waardoor je ook met een lager inkomen deel kunt nemen aan onze cursussen. Bekijk hieronder alle regelingen.

Let op! Alle regelingen  dienen  elk jaar opnieuw te worden aangevraagd met de hieronder vermelde gegevens.

Inkomenskorting

De inkomenskorting bedraagt 30% van het cursustarief. Om in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

Inkomenskorting is alleen geldig bij afname van jaarcursussen

De cursist is woonachtig in een van de volgende gemeenten: Almelo, Enschede, Oldenzaal, of Wierden

Het bruto jaarinkomen van de betalingsplichtige in het jaar 2022 is maximaal € 22.761 (incl. 8% vakantietoeslag). Indien er sprake is van een tweeverdienerssituatie, worden de inkomens van beide partners meegenomen. Schriftelijke bewijsstukken over 2021 (in de vorm van een kopie van uw jaaropgave(n) en belastingaangifte(n) met specifieke vermelding van bruto inkomen) dienen ingeleverd te worden bij Kaliber Kunstenschool. Is uw persoonlijke situatie gewijzigd na 1 januari 2021 en wilt u in aanmerking komen voor inkomenskorting? Neem dan contact op. Ter controle dient u achteraf een jaaropgave over 2022 in te leveren.

Studentenkorting

De studentenkorting bedraagt 30% van het cursustarief. Om in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

Studentenkorting is alleen mogelijk bij afname van jaarcursussen

De cursist is woonachtig in een van de volgende gemeenten: Almelo, Enschede, Oldenzaal, of Wierden

Als bewijsstuk dien je een kopie van een collegekaart van het (studie)jaar waarin je je aanmeldt in te leveren bij Kaliber Kunstenschool. Als het studiejaar niet op de collegekaart vermeld staat, dien je een aanvullend bewijsstuk in te leveren.

Let op: op deze bewijsstukken dienen de juiste NAW-gegevens van de student vermeld te staan.

Stapelkorting

Stapelkorting ontvang je wanneer je meerdere jaarcursussen binnen 1 huishouden afneemt. Dat tikt lekker aan!

1e cursus: volledig bedrag
2e cursus: 15% korting
3e t/m 100e cursus: 30% korting

Voor stapelkorting gelden de volgende voorwaarden:

  • De stapelkorting is van toepassing bij afname van meerdere jaarcursussen tegelijkertijd door 1 of meerdere personen uit 1 huishouden, en geldt op het goedkoopste tarief.
  • De korting geldt niet in combinatie met andere kortingen.
  • De korting wordt in het cursusjaar 2022-2023 direct bij inschrijving naar rato verrekend.
  • Korting is alleen van toepassing bij cursisten woonachtig in de gemeenten Almelo, Enschede, Oldenzaal en Wierden.

Gratis deelname aan een Ensemble, Koor, Orkest of (Big) Band

Bij afname van een wekelijkse individuele instrumentale les of zangles heb je de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een ensemble, koor, orkest of (big) band. Bij tweewekelijkse individuele instrumentale les ontvang je 40% korting bij deelname aan een ensemble, koor, orkest of (big) band. Deze korting geldt voor inwoners uit de gemeenten Enschede, Almelo, Oldenzaal en Wierden, met uitzondering van leden van de muziekverenigingen.

Let op: Alle schriftelijke bewijsstukken moeten vóór aanvang van het cursusjaar (of, indien de cursus na aanvang van het cursusjaar begint, vóór de eerste les) in bezit zijn van Kaliber Kunstenschool. Indien de bewijsstukken pas na aanvang van de eerste les worden aangeleverd wordt er € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Naast bovenstaande kortingsmogelijkheden kan de cursist nog aanspraak maken op de mogelijkheden van andere instanties. Deze worden hieronder beschreven.

Fondsen

De fondsen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren waarvan de ouders over onvoldoende financiële middelen beschikken om lessen te volgen. De cursist kan aanspraak maken op deze regeling nadat het Jeugdfonds of de Stichting Leergeld hiervoor akkoord heeft gegeven.

Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur Enschede

Voor wie: Kinderen van 4 t/m 17 jaar woonachtig in de gemeente Enschede en waarvan het gezinsinkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm is.
Aanvragen: Stuur een mail naar aanvragen@leergeldenschede.nl.
Meer info:  www.leergeld.nl

Jeugdfonds Almelo: Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur Almelo

Voor wie: Kinderen van 4 t/m 17 jaar (Leergeld) en 4 t/m 20 jaar (Jeugdfonds) woonachtig in de gemeente Almelo en waarvan het gezinsinkomen lager dan 115% van de bijstandsnorm is.
Aanvragen: Stuur een mail naar jeugdfonds@jeugdfondsalmelo.nl.
Meer info: www.leergeld.nl

Stichting Leergeld Oldenzaal

Voor wie: Kinderen van 4 t/m 17 jaar woonachtig in de gemeente Oldenzaal en waarvan het gezinsinkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm is.
Aanvragen: Stuur een mail naar info@leergeldoldenzaal.nl.
Meer info: www.leergeld.nl

Jeugdfonds Sport en Cultuur Overijssel

Voor wie: Kinderen van 4 t/m 17 jaar woonachtig in de gemeenten Wierden en Hellendoorn en waarvan het gezinsinkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm is.
Aanvragen: Door intermediair via www.allekinderendoenmee.nl
Meer info: www.jeugdfondssportencultuur.nl

Stichting Leergeld Tubbergen

Voor wie?
Leerlingen van 4 t/m 17 jaar woonachtig in de gemeente Tubbergen en waarvan het gezinsinkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm is.
Aanvragen: leergeld.nl/tubbergen/doe-een-aanvraag of stuur voor meer info een mail naar info@leergeldtubbergen.nl
Meer info: www.leergeld.nl

Let op! Voor alle kortingen en financieringen geldt dat ze niet in combinatie te gebruiken zijn, er geldt één korting tegelijk.