Kuuk’nconcert

Een vrolijk mee-doe-concert voor en door leerlingen van groep 1 en/of 2, in samenwerking met een lokale muziekvereniging. In twee workshops worden verschillende liedjes en muzikale activiteiten in de klas ingestudeerd onder begeleiding van een docent van Kaliber. De groepsleerkracht herhaalt met behulp van lesbrieven het aangeleerde. Tijdens de uitvoering begeleidt een (jeugd)orkest van de muziekvereniging de kinderen. Kaliber ondersteunt bij het leggen van de verbinding tussen de school en een muziekvereniging, helpt de leerkrachten bij het instuderen van het materiaal, begeleidt de school en muziekvereniging naar het concert en verzorgt de presentatie (eventueel in samenwerking met de dirigent, een leerkracht of directeur) van de uitvoering.

 

Duur: 2 keer 45 minuten en 30 minuten afsluiting

Bijzonderheden: samenspel, ontwikkelen muzikaliteit, stimuleren zelfvertrouwen door presentatie

Kosten: €492,50