Leerorkest

Wat is er mooier dan samen muziek maken? In een leerorkest krijgen uw leerlingen een aantal weken les van een docent van Kaliber op een echt muziekinstrument. Eerst in kleine groepjes per instrument, daarna met elkaar in een orkest. Het project wordt afgesloten met een heus concert!

Het mooie van een binnenschools Leerorkest is, dat elke leerling meedoet. Elk kind krijgt de gelegenheid om het plezier in samen muziek maken te ervaren en, wie weet, zijn talent te ontdekken. Voor de start van de instrumentale lessen is er een les waarin de instrumenten worden voorgesteld en de leerlingen hun voorkeursinstrument kiezen.

Naast de muzikale belevenis wordt er spelenderwijs gewerkt aan andere vaardigheden als concentratie, samenwerken, kritisch leren luisteren en respect voor elkaar.

De keuze van de instrumenten is in overleg.

Het Leerorkest krijgt een meerwaarde wanneer er wordt samengewerkt met een lokaal orkest. Leerlingen kunnen een repetitie bezoeken en wellicht kan het slotconcert gezamenlijk worden uitgevoerd.

Kaliber kan ondersteunen bij het leggen van de verbinding tussen uw school en het orkest of muziekvereniging.

De samenwerking kan verder worden uitgebreid in andere groepen of met andere activiteiten, zoals Het Kuuk’n- of Kleuterconcert en Groep 4, 5 of 6 in concert, zodat een binnenschoolse leerlijn ontstaat.

 

Informatie  
Doelgroep Groep 6 en/of 7
Locatie Lessen op school
Concertlocatie in overleg te bepalen
Lesruimte Bij de start 4 (kleinere) ruimtes.

Wanneer de leerlingen als orkest samenspelen een grote ruimte, bijvoorbeeld het speellokaal

Duur Minimaal 6 lessen van 45 minuten
Concert van ongeveer 30 minuten
Aantal deelnemers Een of meerdere groep(en)
Prijs (all-in) Het project wordt op de schoolsituatie afgestemd. Een offerte wordt op maat gemaakt.
Aansluiting bij leergebied Kunstzinnige oriëntatie en Oriëntatie op jezelf en de wereld
Aansluiting bij kerndoel 54, 55 en 56
Creatief proces Oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren
Vakoverstijgende mogelijkheden Je culturele omgeving, muziek op straat/muziek bij gelegenheden zoals de Sinterklaasintocht, muzikale samenspeelvormen
Onderdeel van de Kaliber leerlijn Muziek (leerlijn CMK Muziektalent)
Bijzonderheden Het aantal lessen is in overleg. We adviseren minimaal 6 lessen. Wilt u meer weten over de invulling en kosten van een langer traject en/of meer lessen, neem gerust contact.

Contact: educatie@kaliberkunstenschool.nl