Muziek ABC

Tijdens de Algemene Basis Cursus staan muziek en plezier voorop! De leerlingen voelen hoe het is om samen muziek te maken en ontdekken hun eigen muzikaliteit. Leerlingen leren de basis door middel van zingen, luisteren naar muziek, spelen op Orff-instrumenten, muzieknotatie en bewegen op muziek. Aan het einde van de lessenreeks ontvangt elke leerling een certificaat muziek ABC.

Duur: 45 minuten

Kerndoelen: 54, 55, 56, 57

Tarief: op aanvraag

Leerlijn: Vaardigheden en techniek