Nationale voorleesdagen: eerst ving ik een monster

Is het echt, is het fantasie? We gaan er mee aan de slag!
In deze interactieve workshop wordt door middel van luisteren en bewegen op muziek, zingen en spelen de fantasie van de leerlingen geprikkeld. De belevenissen in het boek vormen de rode draad van deze les.

Duur: 45 minuten

Kerndoelen: 54

Bijzonderheden: stimuleren van fantasie en probleemoplossend denken.

Tarief: € 115

Leerlijn: Dit ben ik