Ontdek dans in de dansmix

Waar komen de verschillende dansen vandaan? Wat zijn eigenlijk de kenmerken van bijvoorbeeld jazz-ballet, salsa of hiphop? In deze workshop komen elementen uit verschillende stijlen aan bod en vormen ze samen een choreografie. Na de workshop is deze te gebruiken voor een presentatiemoment op school.

Vanuit de workshop zijn mooie verbindingen te leggen met wereldoriëntatie: waar en wanneer is welke stijl ontstaan? In welke cultuur, bij welke gelegenheden en op welke muziek wordt er gedanst? De lesbrief biedt de leerkracht handreikingen voor dergelijke verbindingen en geeft ook suggesties specifiek gericht op dans.

 

Duur: 60 minuten

Kerndoelen: 54, 55, 56 en 57

Bijzonderheden: samenwerken, improviseren, wereldoriëntatie

Kosten: €100