Op pad in de tijd

Door middel van theateroefeningen- en spelletjes laten we groep 1 en 2 kennismaken met verschillende tijden. De workshop start met een korte warming-up met verschillende oefeningen. Ben je er klaar voor? Kom dan maar mee in de tijdmachine! Een workshop die op een speelse wijze leerlingen kennis laat maken met vroeger, nu en de toekomst. We sluiten de les af met de terugreis naar het (klas)lokaal en een korte nabespreking.

Duur: 45 minuten

Kerndoelen: 54, 55, 56

Bijzonderheden: spelplezier, stimuleren van fantasie, geschiedenis.

Tarief: € 115

Leerlijn: Allemaal een wereldburger