Praktijkexamens

De beste volgorde is om eerst het theorie-examen te doen en daarna het praktijkexamen.

Eerder behaalde resultaten van theorie-examens blijven staan. Als een leerling examen doet op een ander instrument, hoeft het theorie-examen niet opnieuw afgelegd te worden. Dit geldt niet als er een switch is van algemene theorie naar pop of slagwerk of omgekeerd.

Praktijkexamenweek

De praktijkexamens vinden plaats in de week van maandag 27 maart t/m zaterdag 1 april 2023.

 

De leerling krijgt ruim van tevoren schriftelijk bericht over het tijdstip van het examen. De examencommissie  bestaat uit de eigen docent en tenminste 2 andere docenten. De leerling krijgt direct na afloop van het examen de uitslag en de cijferlijst.

Openbaar examen D-kandidaten

Het openbare D-examen vindt meestal na het besloten gedeelte plaats.
Bij dit openbaar examen is een commissie aanwezig die de prestaties beoordeelt. In uitzonderlijke gevallen mag een C-kandidaat ook openbaar examen doen.

 

Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina