Privacyverklaring

Privacyverklaring Kaliber Kunstenschool

Jouw privacy is voor Kaliber Kunstenschool van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze alleen gebruiken voor het doel waarvoor we deze gegevens hebben. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Kaliber Kunstenschool allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Kaliber Kunstenschool.

Gebruik van persoonsgegevens

Indien je cursussen of andere producten van ons afneemt, vragen wij de volgende gegevens van jou:

 • Naam en adres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (in het geval van incasso)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit lees je hieronder.

Wij geven jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor onze dienstverlening of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Inschrijfproces

Bij het inschrijfproces moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven zodat wij weten wie je bent, naar welke cursus jouw interesse uitgaat en hoe wij je kunnen bereiken om lesafspraken te maken. Als je ervoor kiest om per incasso de lessen te betalen, hebben we ook je bankgegevens nodig.

We bewaren deze informatie zo lang als je onze cursussen afneemt. Als je je uitschrijft, zal onze klantenservice je een bevestiging van uitschrijving sturen en je benaderen voor een terugkoppeling met betrekking tot de reden van uitschrijving. Dat doen we omdat we benieuwd zijn hoe je terugkijkt op de lessen en we de reden van uitschrijving graag willen gebruiken om onze dienstverlening nog verder te verbeteren. Je gegevens worden vervolgens op inactief gezet. Verwijderen kan nog niet, want we moeten de aan jou toegezonden facturen nog bewaren omdat dit van de wet moet. Dat moet voor een periode van zeven jaar. Je gegevens worden alleen gebruikt indien de Belastingdienst ons hiernaar vraagt. Na zeven jaar worden je gegevens verwijderd.

Kaliber Nieuwsbrief

Door middel van de Kaliber Nieuwsbrief willen we jou graag op de hoogte houden van relevante zaken met betrekking tot de lesomgeving waar jij je lessen krijgt. Ook willen we je informeren over interessante acties waar je als leerling van Kaliber gebruik van kunt maken. De informatie in de nieuwsbrief is gericht op de gemeente waarin je les hebt en bevat nieuwtjes, inspiratie, tips en informatie over onze producten en diensten. Jouw e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees en je kunt jouw aanmelding op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Social Media en Kaliber

Kaliber is actief op social media. Hierop wordt reclame gemaakt voor toekomstige activiteiten en acties. Ook wordt er verslag gedaan van acties en events. Als je op de hoogte wilt blijven, kun je onze pagina liken of volgen. Als je hier geen prijs op stelt dan kun je ons ontvolgen.

Beeldmateriaal en portretrecht

Wij maken beeldmateriaal van onze evenementen. Wij zijn trots op onze kunstuitingen en willen dit graag delen met het publiek door middel van onder andere het plaatsen van foto’s en filmpjes op bijvoorbeeld onze website. De publicatie van beeldmateriaal waarop mensen duidelijk herkenbaar in beeld zijn, vindt altijd plaats met instemming van degene die in beeld is (of bij een kind jonger dan 16 jaar met de instemming van de ouder van het kind). Gegeven instemming kan te allen tijde worden ingetrokken en het beeldmateriaal zal vervolgens worden verwijderd. Beeldmateriaal van onze evenementen waarin mensen niet heel duidelijk herkenbaar in beeld zijn, plaatsen wij in principe zonder instemming. Indien je hierop staat en je wilt de foto toch verwijderd hebben, dan kan je ons hierover benaderen. Wil je helemaal niet op een foto terecht komen (ook al wordt deze niet gepubliceerd), geef ons dit dan aan.

Contactformulier

Met het contactformulier op onze website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet je bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij tot we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Solliciteren bij Kaliber

Ook als je solliciteert bij onze organisatie komen persoonsgegevens in ons bezit. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt, namelijk om te kunnen beoordelen of je voldoet aan de gestelde functie-eisen en om contact met je te kunnen leggen over je sollicitatie. Als wij besluiten de procedure niet met je voort te zetten, zullen wij je gegevens verwijderen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienstverlening of als we wettelijk verplicht zijn gegevens te verstrekken (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In het eerste geval hebben wij een samenwerkingsovereenkomst of een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de veiligheid van de gegevens geborgd is en het doel van het delen van de gegevens duidelijk vastgelegd is.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Dit programma levert ons belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij onze website voortdurend kunnen verbeteren. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot jou als persoon. Voor meer informatie over het privacystatement van Google Analytics verwijzen we naar deze link. www.interpedia.nl/privacy-statement Ons Google Analytics account wordt mede beheerd door een derde partij, met hen hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Cookies

Onze website gebruikt alleen een Analytics-cookie. Dit is een klein bestandje waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. De Analytics-cookie blijft 6 maanden geldig.

Als je ons de eerste keer bezoekt, krijg je eenmalig een melding met uitleg over deze cookie en de vraag om deze te accepteren. Heb je dat eenmaal gedaan, dan hoef je dat niet nog een keer te doen. Je kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. In ons register gegevensverwerking kan je lezen hoe wij je privacy beschermen. Het register is op te vragen bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail op  privacy@kaliberkunstenschool.nl en per telefoon 088-4868700 voor al je vragen en verzoeken op het gebied van privacy.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan zijn dat er wijzigingen moeten worden doorgevoerd in deze privacyverklaring. Let dus altijd op de datum in de voettekst en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Na zeven jaar inactiviteit worden je gegevens automatisch verwijderd of omgezet zodat ze niet meer herleidbaar zijn naar jou als persoon.

Je hebt de volgende rechten:

 • Het krijgen van uitleg over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • Het hebben van inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van je hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van je persoonsgegevens.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • Het intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van je persoonsgegevens.
 • Het laten anonimiseren of het laten verwijderen van je gegevens.
 • Het bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens zoals:

het volgen van je bezoek op onze website (tracking);

–     het gebruiken van je aankoopgegevens en voorkeuren om je specifieke tips te kunnen sturen;
–     het gebruik van foto- of filmmateriaal waar je herkenbaar op staat.

Voordat we persoonsgegevens verstrekken zullen we uiteraard eerst verifiëren dat jij inderdaad degene bent waar de gegevens over gaan. Dit doen we door je te vragen je te identificeren met een geldig identificatiebewijs.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier met je gegevens omgaan, aarzel dan niet en leg contact met de functionaris voor gegevensbescherming van Kaliber Kunstenschool. Kom je er niet uit dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Kaliber Kunstenschool

Willem Wilminkplein 1

7511 PH Enschede

privacy@kaliberkunstenschool.nl

088-4868700

 

Versie: 4 mei 2020