Coronamaatregelen Kaliber Kunstenschool

Per 25 september 2021 zijn de nieuwe, versoepelde coronamaatregelen in werking getreden. Door deze verregaande versoepelingen is het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie niet langer van toepassing. Wel blijven er een aantal regels gelden.

Welke regels gelden er nog wel?

  • Er worden geen handen geschud;
  • Hoesten/niezen in de elleboog;
  • Blijf thuis (en laat je testen) als jij of iemand uit je gezin gezondheidsklachten heeft. Hieronder valt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (hoger dan 37.5 C°);
  • Ruimtes worden zoveel mogelijk geventileerd;
  • Ondersteunend personeel werkt thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.

 Lessen

Een Coranatoegangsbewijs is niet nodig bij kunst- en cultuurbeoefening. Ook zijn we niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Wel vragen we je om anderen de ruimte te geven, en waar mogelijk nog steeds afstand te houden.

Evenementen

Bij onze evenementen (zoals voorstellingen en voorspeelmomenten) dienen bezoekers die ouder zijn dan 13 jaar een QR-code in de CoronaCheck-app en hun identiteitsbewijs te laten zien. Kaliber Kunstenschool is verplicht om die te controleren. Leerlingen en docenten/medewerkers hoeven niets te laten zien.