Stop motion

In kleine groepen ga je aan de slag met een animatiefilm aan de hand van een bepaald thema. We maken met foto’s bewegend beeld. We bedenken karakters, verzinnen en verwerken een verhaal. We maken zelfs een decor. Het thema is in overleg met de leerkracht bepaald.

Duur: 90 minuten

Kerndoelen: 51, 52, 54

Bijzonderheden: samenwerken, techniek, fantasie, onderzoeken.

Tarief: € 347,50 (€ 327,50 op locatie van Kaliber)

Leerlijn: Dit ben ik