Talentprogramma JeugdKunstAcademie

Voor wie niets liever doet dan creatief bezig zijn en zichzelf uitdagen.

De JeugdKunstAcademie is bedoeld voor kinderen en jongeren tussen 8 en 18 jaar die helemaal voor kunst gaan. Bij de JeugdKunstAcademie gaat het om verdieping, onderzoek, creativiteit ontwikkeling en natuurlijk zelf kunst maken. Voor meer informatie over de opleiding, klik hier.

Lesinhoud

Een jaarcursus heeft 6 modules van 5 lessen, allemaal met een eigen inhoud. Het eerste jaar komen onder meer schilderen, sculpture, cross-media, verzamelen en tentoonstellen aan bod. De modules worden door verschillende docenten begeleid; inspirerende docenten met een eigen kunstpraktijk. Voor sommige lessen gaan leerlingen op pad, bijvoorbeeld voor het bekijken van een tentoonstelling.

De cursus bestaat uit 30 lessen per schooljaar. De lessen zijn verdeeld over 6 modules met allemaal hun eigen onderwerp en docent.120 minuten les (waarvan 30 minuten theorie en 90 minuten praktijk)


Toelating Talentenklas Beeldend

Je bent geschikt voor de talentenklas als je meer dan gemiddeld geïnteresseerd bent in de beeldende vakken en open staat voor experiment en onderzoek. Je bent visueel ingesteld en bezit een mate van reflectie op het werk dat je maakt.

Voor het volgen van de talentenklas is verder van belang:

Motivatie en interesse om theorie en praktijklessen te volgen en thuisonderzoek te doen.

Het bijhouden en documenteren van een persoonlijk verslag gedurende de cursus, waaronder het verzamelen van relevant materiaal als persoonlijke foto’s of voorwerpen.

Bereidheid groepswerkstukken te vervaardigen.

Motivatie om incidenteel een museum of tentoonstelling te bezoeken of mee te doen aan een externe opdracht of workshop.


Auditie & Toelating.

De auditiedagen van de JKA zijn op
Donderdag 25 juni in Almelo (vanaf 15:30 uur, tijd n.t.b.)
Woensdag 24 juni
in Enschede (vanaf 15:00 uur, tijd n.t.b.)

Wil je langskomen? Mail dan je naam en leeftijd naar vieke.maas@kaliberkunstenschool.nl

De tarieven voor de talentenklassen vind je op deze pagina: www.kaliberkunstenschool.nl/tarieven