Theorie examens

Het theorie-examen is schriftelijk en bestaat uit 3 onderdelen:

  • Vragen over luistervoorbeelden, vaak meerkeuzevragen
  • Vragen over de theorie, gedeeltelijk meerkeuze
  • Vragen over een notenvoorbeeld

Alleen voor het theorie-examen D wijkt de inhoud af; voor dit onderdeel moet de leerling een theorie-examen doen en een werkstuk inleveren.

Theorie-examens zijn op zaterdag 10 april 2021, tussen 9:00 en 13:00 uur

 

Theorielessen

Kaliber Kunstenschool biedt ter voorbereiding van de theorie-examens A, B, C, D als ook Pop 1 en Pop 2 theorielessen aan. Het wordt ten zeerste aanbevolen deze lessen bij te wonen. De leerlingen worden uiteraard in niveaugroepen ingedeeld. Ook dit cursusjaar adviseren wij een minimumleeftijd voor het afleggen van een theorie A- en B-examen. Voor het A theorie-examen adviseren we dat de leerling in groep 7 van de basisschool moet zitten. Reden voor dit advies is dat met name de jonge leerlingen niet gewend zijn aan het maken van toetsen op dit niveau.

Voor het B-theorie examen geven wij het advies dat de leerling tenminste in de eerste klas van het voortgezet onderwijs moet zitten. Gebleken is dat jongere leerlingen vaak nog niet toe zijn aan de verwerking van de toch vrij moeilijke lesstof van het B-theorie-examen.

De theorielessen starten vanaf maandag 11 januari 2021.

Meer informatie

 

Theorie-examen voor D-kandidaten

D-kandidaten krijgen theorielessen en doen een theorie-examen op een niveau dat aansluit op het toelatingsexamen van het conservatorium. Daarnaast maakt iedere kandidaat een scriptie. De begeleiding is in handen van de eigen docent.

Het werkstuk moet 19 februari (digitaal of op papier) zijn ingeleverd bij de docent en wordt beoordeeld door 2 docenten; de eigen docent en een collega. Het niet tijdig inleveren of een onvoldoende resultaat als beoordeling heeft tot gevolg dat de kandidaat het D- examen niet kan afsluiten.

 

 

 

Bekendmaking uitslag van de theorie-examens

De antwoorden van de theorie-examens worden op zaterdag 10 april vanaf 13:00 uur bekend gemaakt via www.kaliberkunstenschool.nl/uitslag-theorie

De uitslag wordt ook op het publicatiebord van de eigen leslocatie. De leerlingen die nog niet zijn geslaagd worden hierover telefonisch geïnformeerd voor de desbetreffende datum. Deze leerlingen krijgen een oproep voor het afleggen van een herexamen op zaterdag 17 april 2021 op de locatie van Kaliber Kunstenschool in Enschede.

Inzage in de theorie-examens is te verkrijgen via de eigen docent tijdens de les.

 

Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina