Tweede jaar Kunstwerk!

Na een succesvol pilotjaar van het project Kunstwerk is Kaliber Kunstenschool samen met de Gemeente Almelo, Werkplein en RMC van start gegaan met een nieuw Kunstwerkjaar in Studio15 te Almelo.

Kunstwerk is een reïntegratietraject voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar met een op participatie gerichte ontwikkelvraag. Door middel van kunstworkshops en maatwerkcoaching van een opleidings- en werkcoach wordt er gewerkt aan zelfvertrouwen, inzicht in elkaar, samenwerken en nog vele andere vaardigheden voor zowel de praktijk van alledag als op de werkvloer.

Deze week was de eerste Kunstwerk-workshop over muziek. In deze les kwamen zeven deelnemers bijeen om de eerste module te volgen, waarin zelfinzicht en inzicht in de ander centraal staat. Muziek bleek een geweldige tool als het om het herkennen van emoties en gevoelens gaat. Volgende week zal beeldende kunst als middel worden ingezet.

Ervaringen van eerdere deelnemers:

“Ik zat veel binnen en kwam het huis eigenlijk niet uit. In deze groep heb ik hulp leren vragen. Ik ben samen met een andere deelnemer naar de banenmarkt gegaan”

“Mijn moeder nam me vroeger te veel uit handen, toen ik plots voor mezelf moest zorgen viel dat zo tegen dat ik het huis niet uitkwam. Ik dacht dat anderen me dom vonden. Het werd zo erg dat ik een suïcidepoging ondernam. In deze groep leer ik dat ik niet moet invullen voor een ander, ik ben er elke week, ik kom mijn huis uit en heb inmiddels een baan.”

“Ik haal inspiratie uit quotes van social media, door dit te gebruiken in een kunstworkshop heb ik deze quotes een plek kunnen geven en merk ik dat ik er sterker van word. In de groep heb ik ervaren dat ik erg goed kan samenwerken en delen”

Kaliber Kunstenschool is er trots op om weer met zeven geweldige deelnemers aan de slag te gaan!

In dit nieuwe Kunstwerkjaar zijn er mogelijkheden om per module in te stromen. Ben je benieuwd naar het traject of heb je vragen? mail voor meer informatie: Leonieke.Pieket@kaliberkunstenschool.nl