Visual thinking strategies

De leermethode Visual Thinking Strategies (VTS) is een methode om naar kunst te kijken. Het leert leerlingen om open en zonder oordeel waar te nemen, te onderzoeken, naar elkaar te luisteren en voort te bouwen op elkaar door naar kunstwerken te kijken.

Duur: 60 minuten

Kerndoelen: 54, 55, 56

Bijzonderheden: burgerschap, luisteren, observeren en reflecteren, kritisch denken

Tarief: € 137,50

Leerlijn: Iedereen een kunstenaar