Vreemde figuren

De leerlingen gaan onderzoeken wat vreemd is en hoe je vreemde figuren kan spelen. Ze imiteren elkaars loopjes, ze leren vreemde types fysiek vorm te geven, ze maken tableaus (levende foto’s) en spelen een scène in een wachtkamer in deze verschillende vreemde figuren. Leerlingen worden uitgedaagd om vrij te spelen en zich in te leven in een ander.

Duur: 60 minuten

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: sociale vaardigheden door samenspel, spelplezier, werken aan zelfvertrouwen.

Tarief: € 115

Leerlijn: Iedereen een kunstenaar