Wordt Oldenzaal ‘Age Friendly Cultural City’ 2021?

Mede dankzij het project ‘Twents Zilver, Kwiek met Kunst’, een initiatief van Kaliber Kunstenschool, gemeente Oldenzaal en stichtig Fit-ART, maakt Gemeente Oldenzaal kans ‘Age Friendly Cultural City’ te worden. Bij dit project helpen zogenoemde Kwiekmakers kwetsbare ouderen om een nieuw doel te vinden, te inspireren en te verbinden door middel van kunst en cultuur.

‘Age Friendly Cultural Cities’ is een programma van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Steden en gemeenten worden gestimuleerd om de actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren en te stimuleren. In Oldenzaal is dit dus onder andere Twents Zilver, waarvan het doel is om ouderen aan te zetten tot cultuurparticipatie. Samen creëren geeft de kracht van plezier, houdt het brein lenig, verbreedt de horizon, brengt nieuwe ontmoetingen en geeft zin aan én in de dag.

“Kwiek, wat een mooi oud Nederlands woord. En dat kwiek maken is ook precies de kern van jullie project. Jullie komen écht dichtbij de mensen. Geweldig dat zij door jullie weer perspectief zien.” Aldus de Age Friendly Cultural City-jury. Onder voorzitterschap van Hedy d’Ancona werden Kaliber Kunstenschool, Fit-ART en de (sociale) partners in Oldenzaal positief kritische vragen gesteld.

Het gesprek wat volgde was mooi en interessant. Wethouders Alida Renkema (cultuur) en Rob Christenhusz (zorg en welzijn) van Oldenzaal maakten duidelijk dat Oldenzaal kunst en cultuur – naast sport en bewegen – hoog op de agenda heeft staan als een belangrijk middel in het sociaal domein. Twents Zilver wordt zowel vanuit kunst als vanuit welzijn aangehaald als een goed en werkend voorbeeld.

“De vraag naar Twents Zilver, gericht op de aanpak van de eenzaamheid onder ouderen, neemt toe. Het mooie van de inzet van cultuur als middel is dat het niet alleen eenzaamheid tegengaat, maar ook bijdraagt aan mentale- en fysieke gezondheid, kwaliteit van leven en zingeving, zoals uit meerdere onderzoeken blijkt. En al deze positieve effecten zien we ook bij onze deelnemers. Het is fantastisch dat cultuur niet meer als een luxe goed wordt beschouwd, maar steeds meer erkend wordt als een welzijn bevorderend middel”, aldus Encarnita Sánchez, Manager Sociaal Domein Kaliber.

Op 17 mei valt de beslissing van de jury. “Dit hebben we toch mooi met z’n allen bereikt, met de Kwiekmakers en songwriters, fantastische ambassadeurs, geweldige deelnemers en alle mensen die dit project ondersteunen. Samen hebben we Kwiek met Kunst gemaakt tot wat het nu is. Natuurlijk gaan we door, hoe meer mensen we bereiken hoe beter!”, tot slot projectleider Tineke Posthumus.

Kijk voor meer informatie op de website: www.twentszilver.nl